top of page
Logo Design

Захист інтелектуальної власності 

 Інтелектуальна власність характеризується як творіння людського розуму, продукт, який відноситься до науки, літератури, техніки, мистецтва і т.д., та  належить окремій особі або організації.  До інтелектуальної власності, серед іншого, належать:

 • патенти, що захищають технологічні винаходи,

 • товарні знаки, слогани, логотипи, кольори, форми та взагалі все, що відрізняє продукт чи послугу від інших,

 • авторські права, що належать до інтелектуальних творів, таких як книги, музика, фільми, бази даних, програмне забезпечення,

 • промислові зразки,

 • комерційні таємниці тощо.

 

Інтелектуальна власність як нематеріальний актив, що існує у кожній галузі (технології, торгівля, мистецтво), створює додаткову цінність для свого бенефіціара. Захист інтелектуальної власності має однаково піклувати як індивідуального винахідника, так і компанію будь-якого розміру. Використання продукту інтелектуальної власності, будь то ваш патент, торгова марка і т.д., забезпечує значну конкурентну перевагу.

 

 Ми надаємо такі послуги:

 

 • захист прав інтелектуальної власності, вибір засобів захисту та оцінка ризиків,

 • консультування з питань інтелектуальної власності, включаючи товарні знаки, авторські права, ноу-хау,

 • консультування з операцій у галузі інтелектуальної власності,

 • консультування за договорами франчайзингу,

 • реєстрація товарних знаків, консультування з питань захисту прав на товарні знаки,

 • консультування з питань ділової репутації та баз даних,

 • вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності як на досудовому рівні, так і в судах.

 

 Ми ретельно розробляємо та пропонуємо нашим клієнтам найефективніші стратегії управління та захисту прав на продукт їхньої інтелектуальної діяльності. Залучення до роботи зовнішніх експертів дозволяє нам пропонувати нашим клієнтам точні, практичні та високорентабельні рішення.

bottom of page