top of page

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ

Μια από τις πιο προνομιακές άδειες διαμονής στην Ελλάδα είναι η άδεια διαμονής επί μακρόν διαμενόντων, η οποία παρέχει το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και εργασίας σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, η συγκεκριμένη άδεια διαμονής παρέχει πρόσβαση σε μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητα, παρέχει τις φορολογικές διευκολύνσεις (όπως π.χ. η αγορά της πρώτης ακίνητης περιουσίας χωρίς την καταβολή φόρου μεταβίβασης) και άλλα πλεονεκτήματα που προηγουμένως ήταν διαθέσιμα μόνο σε Έλληνες πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ

Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Μετανάστευσης (Νόμος 5038/2023), στον πολίτη τρίτης χώρας που διαμένει στην Ελλάδα, νόμιμα και αδιάλειπτα, κατά τα πέντε (5) έτη αμέσως πριν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, χορηγείται το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:


  1. Ο αιτών διαθέτει εισόδημα, επαρκές για τις ανάγκες του ιδίου και της οικογένειάς του, το οποίο δεν προέρχεται από προσφυγή στο σύστημα κοινωνικής αρωγής της χώρας. Το εισόδημα αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τις ετήσιες αποδοχές του αμειβόμενου με τον κατώτατο μισθό, προσαυξημένο κατά δέκα τοις εκατό (10%) για το σύνολο των συντηρούμενων μελών της οικογένειάς του. Ο τακτικός χαρακτήρας του ανωτέρω εισοδήματος αποδεικνύεται ιδίως από την εκπλήρωση των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεών του.

  2. Ο αιτών διαθέτει πλήρη ασφάλιση.

  3. Ο αιτών δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.

  4. Ο αιτών πληροί τους όρους ένταξης στην ελληνική κοινωνία. Οι όροι ένταξης πολίτη τρίτης χώρας στην ελληνική κοινωνία πληρούνται στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • εφόσον είναι κάτοχος δελτίου μόνιμης διαμονής ως μέλος οικογένειας Έλληνα ή

  • εφόσον διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα για δώδεκα (12) έτη ή

  • εφόσον κατέχει Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή

  • εφόσον αποδεικνύει ότι διαθέτει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας και γνώση στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού.


Η άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος χορηγείται για 5 έτη και ανανεώνεται για τα επόμενα 5 έτη. Το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος είναι μόνιμο.


Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και τις υπηρεσίες εκπροσώπησης ενώπιον των αρμόδιων μεταναστευτικών αρχών σχετικά με την απόκτηση/ανανέωση όλων των κατηγοριών αδειών διαμονής, συμπεριλαμβανομένης και της άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page