top of page

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. 


Τι είναι το σύμφωνο συμβίωσης;

Το ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ είναι ένας εναλλακτικός τρόπος νομιμοποίησης μιας σχέσης μεταξύ ενηλίκων, πέραν του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου.


Πώς συνάπτεται ένα σύμφωνο συμβίωσης και πότε τίθεται σε ισχύ;

Το σύμφωνο υπογράφεται από τα μέρη παρουσία συμβολαιογράφου και αποτελεί επικυρωμένο έγγραφο. Όπως και ο θρησκευτικός ή πολιτικός γάμος, το σύμφωνο τίθεται σε ισχύ όταν αντίγραφό του κατατεθεί στο ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας του ζευγαριού.


Ποιος μπορεί να υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης;

Σύμφωνο συμβίωσης μπορούν να υπογράψουν πρόσωπα που είναι τουλάχιστον 18 ετών και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Το σύμφωνο μπορεί να υπογραφεί από ζευγάρια του ίδιου φύλου καθώς και από ζευγάρια του αντίθετου φύλου.


Ποιος δεν έχει το νόμιμο δικαίωμα να συνάψει σύμφωνο συμβίωσης;

-Όποιος είναι κάτω των 18 ετών,

-όποιος έχει ήδη συνάψει άλλο θρησκευτικό ή πολιτικό γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης με άλλο πρόσωπο και ο γάμος ή το προηγούμενο σύμφωνο συμβίωσης δεν έχει ακόμη λυθεί,

-όσοι είναι συγγενείς εξ αίματος μέχρι και τέταρτου βαθμού,

-απαγορεύεται επίσης η σύναψη συμφώνου συμβίωσης μεταξύ θετού γονέα και υιοθετημένου παιδιού.


Ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών σε σύμφωνο συμβίωσης;

Σύμφωνα με τον νόμο, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σε μια προσωπική σχέση μεταξύ των μερών ενός συμφώνου συμβίωσης είναι τα ίδια με εκείνα ενός θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου, ενώ οι περιουσιακές σχέσεις μπορούν να ρυθμιστούν ανάλογα με τις επιθυμίες των μερών (δικαίωμα κληρονομιάς, δικαίωμα σε ακίνητα, διατροφή κ.λπ.).


Σύμφωνο συμβίωσης

Υπάρχει κληρονομικό δικαίωμα μεταξύ όσων συνάπτουν σύμφωνο συμβίωσης;

Ο νόμος προβλέπει ότι υπάρχει κληρονομικό δικαίωμα μεταξύ των μερών, αλλά τα μέρη μπορούν να παραιτηθούν από το δικαίωμα αυτό, περιλαμβάνοντας το στη συμφωνία.


Αλλάζουν τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης το επώνυμό τους και ποιο θα είναι το επώνυμο των παιδιών που θα γεννηθούν κατά τη διάρκεια της συμβίωσης;

Τα επώνυμα των μερών του συμφώνου συμβίωσης δεν αλλάζουν, αλλά κάθε μέρος μπορεί να χρησιμοποιεί το επώνυμο του άλλου κατά βούληση, υπό την προϋπόθεση ότι το άλλο μέρος συμφωνεί. Όσον αφορά το επώνυμο των παιδιών, θα είναι αυτό που συμφωνήθηκε κατά την υπογραφή του συμφώνου. Το επώνυμο των παιδιών μπορεί να είναι το επώνυμο του ενός ή και των δύο γονέων.


Πώς λύνεται ένα σύμφωνο συμβίωσης;

Το σύμφωνο συμβίωσης λύνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) με συμφωνία των μερών για τη λύση της συμφωνίας, η οποία συντάσσεται από συμβολαιογράφο και υπογράφεται και από τα δύο μέρη αυτοπροσώπως,

β) με συμβολαιογραφική δήλωση ενός εκ των μερών.

Στην περίπτωση (β), θεωρείται ότι το μέρος που επιθυμεί να καταγγείλει μονομερώς το σύμφωνο συμβίωσης έχει προηγουμένως ζητήσει από το άλλο μέρος να καταγγείλει το σύμφωνο φιλικά, αλλά το άλλο μέρος είτε αρνήθηκε είτε δεν ανταποκρίθηκε.


Η σύνταξη του κειμένου που θα αποτελέσει το σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο στη συνέχεια θα επικυρωθεί από συμβολαιογράφο, γίνεται από δικηγόρο, ο οποίος θα διασφαλίσει την προστασία των συμφερόντων σας. Ο δικηγόρος θα σας παρέχει πλήρη και λεπτομερή ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας βάσει του νόμου και, λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμίες σας, θα συντάξει ένα συμφωνητικό που θα σας προστατεύει από απρόβλεπτες συνέπειες στο μέλλον.


留言


留言功能已關閉。
bottom of page